ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (CHISA)

Το CARTIF συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Διεργασιών (CHISA) σε συν διοργάνωση με την Τσεχική Εταιρεία Χημικών Μηχανικών και την Dechema, το οποίο διεξήχθη εξ αποστάσεως στις 15-18 Μαρτίου. Το έργο PAVEtheWAySTE παρουσιάστηκε με την αφίσα "Μοντέλο διαχείρισης αστικών αποβλήτων που ενθαρρύνει την ανακύκλωση σε απομακρυσμένες περιοχές" των D. Hidalgo, J.M. Martin-Marroquin, F. Corona, F. Lopez1 (CARTIF Technol. Cent., Boecillo, ES; 1Disputacion Valladolid, ES).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://virtually.chisa.cz/