Enlaces útiles

Agencia Europea del Medio Ambiente  - http://www.eea.europa.eu/

Comisión Europea: Residuos - http://ec.europa.eu/environment/waste/

Comisión Europea: Estrategia de Economía Circular - http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Comisión Europea: Eficiencia de recursos - http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

EU law website - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Eurostat portal (for Environment statistics) - http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/statistics-illustrated

General information for waste in EU - http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

International Solid Waste Association - http://www.iswa.org/

Summaries of EU legislation - http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=