ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CONAMA ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Στις 22 Μαρτίου, το CARTIF συμμετείχε στο διαδικτυακό συνέδριο CONAMA, με σκοπό να διερευνήσει και να ανταλλάξει δημοτικές εμπειρίες πάνω στην ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων. Κατατέθηκε περίληψη του έργου PAVEtheWAySTE και ακολούθησαν συζητήσεις με εκπροσώπους Ισπανικών διοικήσεων, επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση εμποδίων όσον αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μοντέλων στην διαχείριση αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.conama2020.org/web/index.php