ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020: Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ PAVETHEWAYSTE ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2020, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ

Το Νοέμβριο 2020 το έργο LIFE PAVEtheWAySTE παρουσιάστηκε στην ετήσια βραδιά του ερευνητή, η οποία λόγω κορωνοϊού διοργανώθηκε αυτή τη φορά εξ αποστάσεως μέσω μιας ζωντανής εκδήλωσης στο YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=mNYWYtoG-Ek&t=3s) και συνέλεξε πάνω από 2000 προβολές. Παρουσιάστηκε το DVD που έχει ετοιμαστεί για το έργο, το οποίο περιέγραφε απλά και κατανοητά το στόχο, τη λειτουργία και τους τρόπους συμμετοχής στην ανακύκλωση με το Πράσινο Περίπτερο.