ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ «ΑΝΑΖΩ»

Το νησί της Ηρακλειάς σύναψε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης τηγανελαίων «ΑΝΑΖΩ», με σκοπό τη διαχείριση του κλάσματος αυτού των ειδικών ροών στο νησί από νοικοκυριά αλλά και από μεγαλύτερους παραγωγούς (π.χ. εστιατόρια). Δόθηκαν από την «ΑΝΑΖΩ» 6 βαρέλια των 50 λίτρων για την συλλογή βρώσιμων λιπών και ελαίων στο νησί της Ηρακλειάς. Τα τηγανέλαια που προέρχονται από νοικοκυριά προβλέπεται να συλλέγονται στο Πράσινο Περίπτερο, ενώ για εκείνα από μεγάλους παραγωγούς θα συλλέγονται σε βαρέλια που θα τους έχουν μοιραστεί. Η συμμετοχή των παραγωγών στην ανακύκλωση των τηγανελαίων θα επιβραβεύεται από την «ΑΝΑΖΩ» έχοντας ως ανταποδοτικό όφελος καθαριστικά είδη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία «ΑΝΑΖΩ» παρακαλώ ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.anazw.gr/

Συλλογή τηγανελαίων από ΑΝΑΖΩ